• slide

    oxy phạm thanh tuấn

    chuyên khí công nghiệp và dân dụng

    Chuyên kinh doanh các sản phẩm khí công nghiệp và dân dụng. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp khí y tế, khí tinh khiết, khí trộn hỗn hợp, v.v. dành cho những ngành đặc thù như công nghệ sinh học, vật lý, y tế....

    Xem thêm
  • slide

Khí Ni Tơ lỏng

Giá : Liên hệ

Khí Acetylene

Giá : Liên hệ

Khí Nito

Giá : Liên hệ

Khí CO2 (Cacbondioxit)

Giá : Liên hệ

Khí Argon (Ar)

Giá : Liên hệ

Khí Oxy

Giá : Liên hệ

Acetylene C₂H₂

Giá : Liên hệ

Acetylene C₂H₂ 1

Giá : Liên hệ

Khí NiTơ ( N2 )

Giá : Liên hệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM THANH TUẤN